Alles over mazout verwarming


Overweegt u om te gaan verwarmen op mazout? Dan doet u er goed aan om even door onderstaande informatie te gaan. Mazout biedt heel wat voordelen, maar de wet stelt een aantal regels op waar u uiteraard rekening mee moet houden.

Wat is mazout?

Mazout is een fossiele brandstof die van ruwe aardolie komt. Om ruwe aardolie te kunnen gebruiken als verwarmingsbron, moet de olie geraffineerd worden. Afhankelijk van het proces kan het resultaat onder andere aardgas, benzine of mazout zijn. De samenstelling van mazout is wettelijk vastgelegd en bestaat uit koolstof, waterstof, zwaveldeeltjes, stikstof en sporen van zuurstof. Ook de kleur is wettelijk bepaald: mazout is een rode vloeistof die in verschillende types verkrijgbaar is. Het is ook gekend onder de namen gasolie, stookolie of brandstofolie.

verwarmen met mazout

Waarom kiezen mensen voor mazout verwarming?

Als u zuinig wil stoken, is mazout een interessante optie. De hedendaagse installaties zijn superzuinig en halen het maximum uit elke druppel stookolie. Check zeker het energielabel wanneer u een mazoutinstallatie aankoopt. Ook met een oudere installatie kan u energie besparen. Met mazout weet u immers perfect waar u aan toe bent. U hangt niet af van netwerkbeheerders. Aangezien de prijs op voorhand gekend is, kan u een voorraad bestellen wanneer het u het voordeligst uitkomt. Met een slimme meter kan u daarna precies opvolgen hoeveel u al verbruikt hebt van uw voorraad. 

Mazout is ook een veilige optie. Het ontploft niet en kan onder de 55°C niet ontbranden. Ook is er zo goed als geen risico op CO-vergiftiging. Wel laat u de installatie best jaarlijks onderhouden. Dit is niet alleen veilig, maar maakt ook dat u zuinig kan blijven verwarmen. De installatie blijft dan op zijn best. Ook voor het milieu. Moderne installaties hebben steeds minder impact op het milieu waarbij er ook heel wat mogelijkheden zijn om mazout te combineren met hernieuwbare energie. Al blijft het om een fossiele brandstof gaan waar u best niet al te kwistig mee omspringt.

Nieuwe mazouttank installatie? Alles over de regelgeving in België

Wenst u een mazouttank te installeren? Dan moet u rekening houden met de regelgeving. Er is een verschil tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Vlaanderen

Een bovengrondse tank moet altijd geplaatst worden onder toezicht van een officieel erkend reservoirtechnicus. Deze zorgt voor de nodige certificaten die u moet bewaren. Ook kan hij de verplichte keuring uitvoeren voor de ingebruikname. Daarnaast moet de tank voldoen aan een aantal criteria wat betreft gebruikte materialen en uitrusting. Zo moet elke tank een kenplaatje of groene dop bevatten die bij de keuring gegeven kan worden. Het is niet nodig om de installatie aan te geven als deze niet meer dan 6.000 liter (5.000 kg) kan opslaan.

Wanneer u voor een enkelwandige tank kiest, ben u verplicht om deze te laten inkuipen. De tank wordt dan in een vloeistofdichte bak geplaatst. Deze ‘opvanglade’ heeft maar één functie, de brandstof opvangen wanneer er een lek zou zijn. Zo wordt bodemverontreiniging vermeden. Voor een dubbelwandige tank is een lekdetectiesysteem aan te raden, maar niet wettelijk verplicht. Enkel- of dubbelwandig, elke bovengrondse mazouttank moet voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem. Dat kan aan de hand van een alarmfluit die een fluittoon geeft zolang de tank wordt gevuld. Als de tank vol is, stopt het gefluit. Een andere mogelijkheid is een elektrische sonde die het doorlaatklepje van de tankwagen automatisch dichtklapt als het gewenste mazoutniveau is bereikt. Daarnaast is ook een ontluchtingssysteem vereist dat uitmondt in de open lucht en zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt.

Voor ondergrondse tanks gelden dezelfde regels, maar moeten bijkomend de ondergrondse leidingen door een buis of greppel lopen die de brandstof tegenhoudt moest er een lek zijn. De leidingen moeten ook uitmonden in een speciale opvangput. Dit alles om bodemverontreiniging te voorkomen.

mazouttank installatie

Wallonië

Wanneer u in het Waalse gewest een tank van minder dan 3.000 liter installeert, hoeft u aan geen enkele reglementering te voldoen. Wel is het aan te raden om bij de gemeente na te gaan of uw installatie niet in beschermingszone voor grondwater komt te staan. Als de tank een grotere opvangcapaciteit heeft dan 3.000 liter, zijn er wel regels die u moet volgen. U moet de installatie van de tank dan aangeven bij de gemeente. Ook zijn er vereisten wat betreft het materiaal en moet de installatie door een erkend technicus gebeuren. Deze zal u de nodige attesten en certificaten kunnen geven die u moet bewaren.

Brussel

Voor tanks kleiner dan 3.000 liter opslagcapaciteit is er geen vergunning nodig zolang de tank boven de grond wordt geplaatst. Wanneer u een ondergrondse tank wil laten installeren, hebt u een milieuvergunning nodig zolang deze minder dan 10.000 liter opslagcapaciteit heeft. Deze kan u verkrijgen door de installatie van de tank aan te geven bij College van Burgemeester en Schepenen van uw gemeente. Als uw tank groter is dan 10.000 liter moet u sowieso een milieuvergunning aanvragen, maar kunnen er nog bijkomende vereisten bij komen zodat een maximale veiligheid kan worden gegarandeerd. Het maakt daarbij niet uit of de tank bovengronds dan wel ondergronds wordt geïnstalleerd. 

Is het verwarmen met mazouttanks veilig?

Mazout is niet ontvlambaar onder de 55°C. Ook is er weinig kans op CO-vergiftiging. Om zeker te zijn van een optimale veiligheid, kiest u best voor een installatie met het zogenaamde Optitank-label. Dit label staat garant voor kwaliteit en veiligheid. Met het Optitank-label bent u zeker dat de tank werd gemaakt volgens de strikt opgelegde normen. Tanks met dit label hebben een dubbele bescherming en zijn uitgerust met de meest moderne lekdetectiesystemen en een overvulbeveiliging. U hoeft dus niet te vrezen voor bodemverontreiniging. De opslag van uw stookolie is op die manier veilig en volledig wettelijk in orde.

Mazouttank buiten gebruik stellen

Net als bij de installatie, zijn er ook bij het buiten gebruik stellen wettelijke verplichtingen. Deze hangen af van de grootte van de mazouttank. Sowieso is het verboden om een stookolietank voor andere doeleinden te gebruiken dan het opslagen van mazout. U kan de tank dus niet gebruiken als regenwatertank of drinkbak voor vee. Sowieso moet elke tank leeggemaakt én gereinigd worden wanneer u deze buiten gebruik wil stellen. Het is altijd de eigenaar die de buiten gebruik stelling moet regelen. Dit moet met de nodige kennis van zaken gebeuren en dus best door een firma die gespecialiseerd is in mazouttank verwijderen.

Bij een bovengrondse tank van minder dan 6.000 liter is het verwijderen van de tank niet verplicht. Kiest u toch voor het verwijderen van de tank, heeft u een certificaat nodig wil u de tank kunnen afvoeren. Voor alle andere tanks, met name elke ondergrondse of een bovengrondse boven de 6.000 liter, is het verplicht de tank te laten verwijderen. Als dat niet kan omdat bijvoorbeeld de stabiliteit van uw woning dan in gevaar komt, moet u de tank laten neutraliseren. U moet deze dan laten opvullen met zand, schuim of een ander inert materiaal. Bij tanks groter dan 6.000 liter, moet dit alles binnen de drie jaar na buiten gebruik stelling gebeuren.

Wanneer de tank niet gebruikt wordt om een woning te verwarmen, bent u ook steeds verplicht de tank te laten verwijderen nadat ze leeggemaakt en gereinigd is. Denk aan tanks om scholen en ziekenhuizen te verwarmen of motorvoertuigen bevoorraden. Dit moet binnen de drie jaar gebeuren.

Lees meer over het buitengebruik stellen van een stookolietank op Vlaanderen.be

mazouttank combineren met zonnepanelen

Wat is de impact van mazout op het milieu?

Mazout is een fossiele brandstof en dus schadelijk voor het milieu. U kan uw steentje bijdragen door u bewust te zijn van uw verbruik en verspilling tegen te gaan. Ook kiest u best voor een hoogrendementsketel of -brander die zuinig omspringt met de brandstof. Jaarlijks onderhoud is daarbij cruciaal. Wil u nog meer bijdragen aan een schonere planeet, dan kan u het best kiezen voor een hybride energieverbruik door mazout te combineren met zonnepanelen of een warmtepomp.

Mazouttank combineren met zonnepanelen

Minder brandstof verbruiken, maar toch niet inboeten aan comfort? Dan is het interessant om uw mazoutinstallatie aan te vullen met zonne-energie. Voor alle warmte die u van de zon krijgt, spaart u stookolie uit. Enkel wanneer de zon niet voldoende warmte afgeeft zoals ’s nachts of in de winter, komt de mazoutinstallatie in actie. Zo heeft u op elk moment warm water voor sanitair of verwarming ter beschikking.

Mazouttank combineren met warmtepomp

Een mazoutinstallatie kan u perfect combineren met een warmtepomp. Op die manier profiteert u van de voordelen van beide systemen zonder dat u de hele installatie overboord moet gooien. Een warmtepomp haalt zijn energie uit de omgevingslucht, uit water of uit de warmte van de bodem. Het rendement kan erg hoog zijn, maar de efficiëntie verschilt van seizoen tot seizoen. Op de mindere momenten kan stookolie een erg nuttige en kostenbesparende rol spelen.

Wat is het toekomstperspectief van mazout?

Tegen 2050 wil Europa volledig koolstofneutraal zijn. Daarom wordt er gezocht naar meer klimaatvriendelijke gassen en stookolies als alternatief voor fossiele brandstoffen. Uw mazoutinstallatie zal ook daarvoor gebruikt kunnen worden.